przeprosiny

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument dotyczy zasad ochrony prywatności Użytkowników Sklepu internetowego www.issrfid.com/sklep/ i odnosi się do przetwarzania i ochrony przez ISS RFID Sp. z o.o. danych osobowych użytkowników, w tym sposobu pobierania i przetwarzania danych w postaci plików cookies podczas korzystania z tej Strony internetowej, a także danych przekazywanych przez użytkowników w związku z podejmowanymi aktywnościami, umożliwianymi przez tę stronę internetową.

§1. DEFINICJE
 • 1. Administrator danych osobowych (Administrator) – oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowy , którym jest spółka ISS RFID Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 81-533 przy Druskiennickiej 20, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595331, posiadająca nr NIP: : 5862302753 oraz nr REGON: 363440960, e-mail:biuro@issrfid.com;
 • 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym adresy IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.
 • 3. Pliki Cookies – to dane informatyczne w postaci niewielkich plików tekstowych, zapisywanych i przechowywanych na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej.
 • 4. Strona Internetowa – należąca do domeny Administratora strona internetowa pod adresem: https://www.issrfid.com/sklep/.
 • 5. RODO – akt prawny UE w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), który wskazuje przepisy dotyczące danych osobowych;
 • 6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 • 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
§2. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES
 • 1. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej wykorzystuje pliki cookies, o których Użytkownik jest automatycznie informowany w momencie wizyty na Stronie Internetowej.
 • 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania Strony Internetowej, a także w celach statystycznych i prawnie uzasadnionych interesach Administratora.
 • 3. Pliki cookies rejestrują aktywność Użytkownika Strony Internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu Strona Internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 • 4. Stosowane na Stronie Internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora.
 • 5. Administrator wykorzystuje następujące typy plików cookies:
  • cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji prywatnych z urządzenia Użytkownika.
  • cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookie trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji prywatnych z urządzenia Użytkownika.
 • 6. Administrator stosuje następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej, wśród których są:
   • pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
   • pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

   Te pliki cookies są niezbędne dla funkcjonowania Strony Internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookies, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej:
   Te pliki cookie umożliwiają zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możliwe jest mierzenie i poprawianie wydajność Strony Internetowej. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookies są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies, nie będzie wiadomo, kiedy odwiedził Stronę Internetową.
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika:
   Te pliki cookies umożliwiają Stronie Internetowej zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być one ustawione przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do naszych stron internetowych. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.
§3. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES
 • 1. W każdym czasie Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 • 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • 4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora (np. wypełnienie formularza zamówienia, ustawienia wielkości czcionki, szybkość działania Strony Internetowej).
§4. INFORMACJA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA (Klauzula informacyjna)
 • 1. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskiwane w toku korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności postanowieniami RODO.
 • 2. Zgodnie z art. 13-14 RODO, w ramach niniejszego dokumentu Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec osoby fizycznej, której dane przetwarza.
 • 3. Podczas wizyty na Stronie Internetowej oraz korzystania z usług Administratora pozyskane dane osobowe Użytkownika, takie jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, są przetwarzane w następujących celach:
  • w celu udostępniana treści gromadzonych w serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;
 • 4. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług) oraz poprzez skrypty analityczne. Z tych danych Administrator korzysta przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania Strona 4 z 5 nim, a także w celach analitycznych i statystycznych. W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • 5. Podczas aktywności Użytkownika w ramach issrfid.com/sklep/ zostanie on poinformowany o tym, które ze wskazanych tam danych osobowych są:
  • konieczne do przekazania – jako niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy na świadczenie Usług, i w tym zakresie ich przetwarzanie będzie realizowane:
   • do podjęcia działań przed zawarciem Umowy lub wykonania Umowy o świadczenie Usług jak wskazano w Regulaminie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   • w procesie realizacji Zamówienia dokonanego w sklepie internetowym Administratora pod adresem https://www.issrfid.com/sklep/,
   • gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • możliwe do przekazania – jako ułatwiające komunikację między stronami Umowy lub do innych celów wyraźnie określonych przez Świadczeniodawcę, i w tym zakresie przetwarzanie będzie realizowane:
   • na mocy wyrażonej zgody – w celach wyraźnie określonych, gdy Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
   • jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią, w tym w szczególności odnosi się to do wszelkich czynności, jakie podejmuje Administrator celem zapewnienia jak najwyższego standardu Usług oraz realizacji e-wizyt – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • 6. Co do zasady, zakres zbieranych przez Stronę Internetową danych osobowych zależy od aktywności wykonywanych za jej pośrednictwem przez Użytkownika i może być to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, dane geolokalizacyjne.
 • 7. W procesie realizacji Zamówienia Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów składania zamówienia poprze Stronę Internetową https://www.issrfid.com/sklep/: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp
 • 8. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania, jednakże co do zasady dane przetwarzane i przechowywane są przez czas:
  • świadczenia usługi przez Administratora – do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych, oraz
  • okres niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa,
  • trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych
 • 9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy.
 • 10. Informujemy iż przekazane dane osobowe mogą być przekazane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
 • 11. Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo: dostępu do treści jego danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
 • 12.W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie. Aby zmienić ustawienia prywatności należy skontaktować się bezpośrednio Administratorem korespondencją e-mail na adres: rodo@issrfid.com.
 • 13. Co do zasady przetwarzane przez administratora dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W wyjątkowych sytuacjach takiej konieczności po stronie Administratora, może to nastąpić, i wówczas zapewniony będzie odpowiedni stopień ochrony Danych osobowych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 • 14. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny oraz zapewniający, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania, a także dbając o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 • 15. Administrator podejmuje także wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na nasze zlecenie.
 • 16. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
§5. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
 • 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 • 2. Aktualna wersja Polityki została zmieniona 01.07.2023 i obowiązuje od dnia publikacji.
issrfid logo stopka


ISS RFID Sp. z o.o.
ul. Druskiennicka 20
81-533 Gdynia
biuro@issrfid.com
tel.: +48 502 077 625

© 2023 ISS RFID. Wszystkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas także tutaj: