Nasze rozwiązania RFID

Korzyści

 • Automatyzacja i optymalizacja procesu załadunku

 • Weryfikacja poprawności w czasie rzeczywistym

 • Eliminacja błędów i pomyłek

Korzyści

 • Traceablity – śledzenie produkcji na każdym etapie

 • Pełna kontrola nad procesem wytwarzania

 • Potwierdzenie poprawności kompletacji produktu

Korzyści

 • Skrócenie czasu inwentaryzacji

 • Weryfikacja obecności środków trwałych

 • Automatyzacja tworzenia raportów

Korzyści

 • Efektywniejsze zarządzanie zasobami opakowań wielokrotnego użytku

 • Potwierdzenie dostarczenia i powrotu

 • Kontrola łańcucha dostaw

Korzyści

 • System dopasowany do Twoich potrzeb

 • Rozwiązanie odpowiadające wyzwaniom Twojej branży

 • Przyspieszenie procesów w Twojej firmie

Nasi Klienci i Partnerzy

Skontaktuj się z nami

z przyjemnością odpowiemy na twoje pytania związane z technologią RFID

Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie korzyści dla Twojego biznesu mogą przynieść rozwiązania RFID, z przyjemnością o nich opowiemy i przygotujemy dedykowaną ofertę. Zostaw dane kontaktowe, oddzwonimy w ciągu 24 godzin.

biuro@issrfid.com
tel.: +48 502 077 625
NIP: 5862302753

Wypełnij potrzebne dane:

*Jest to pole obowiązkowe. Należy je wypełnić, aby wysłać wiadomość.

ISS RFID Sp. z o.o.
ul. Druskiennicka 20
81-533 Gdynia

ISS RFID Sp. z o.o., otrzymało dofinansowanie unijne na realizację Projektu pn. „Zminiaturyzowany moduł IoT do wykrywania gazu amoniakowego – IoT-Miniaturized Ammonia Gas Sensor Module” o akronimie I-Mags, realizowanego w polsko-niemieckiej kooperacji.

Celem Projektu jest opracowanie kompletnego systemu IoT dla sensorów gazu, który będzie umożliwiał przeprowadzenie dokładnej analizy i bieżące monitorowanie stężenia gazu amoniakowego (inaczej amoniaku; NH3) w powietrzu podczas hodowli zwierząt na obszarach wiejskich.

Efektem Projektu będzie kompletny system IoT składający się z:

– sensorów IoT umieszczonych wewnątrz pomieszczeń, w których hodowane są zwierzęta, wykonujących dokładne pomiary stężenia amoniaku,

– stacji bazowych IoT umieszczonych na suficie wewnątrz budynków i komunikujących się bezprzewodowo z sensorami IoT oraz zainstalowanej wewnątrz budynku bramy IoT połączonej za pomocą standardu Ethernet ze stacjami bazowymi IoT.

System pozwali pozyskiwać za pośrednictwem  stacji bazowych IoT danych z sensorów IoT w celu ich agregacji, przetwarzania oraz udostępniania użytkownikowi systemu.

Okres realizacji Projektu: 01.07.2022 r.- 30.06.2024 r..

Wartość Projektu 1 419 039,89 zł

Kwota dofinansowania Projektu I-MAGS wynosi: 1 374 004,69 zł.


ISS RFID Sp. z o.o., otrzymało dofinansowanie unijne na realizację projektu pn. „Bezpośrednie naświetlanie laserowe – opracowanie materiałów i procesów dla następnej generacji zintegrowanych etykiet RFID nie zawierających układów scalonych [akronim: LDI MAGIC] wybranego w ramach M-ERA.NET 3 Call 2021 realizowanego w ramach kooperacji polsko-niemieckiej. Umowa M-ERA.NET3/2021/123/LDI MAGIC/2022.

Celem Projektu jest opracowanie nowej generacji materiałów, wraz z szeregiem wzorcowych projektów układów mikrofalowych i szyków antenowych, umożliwiających projektowanie w technologii LTCC nowych etykiet RFID, które nie będą zawierały baterii ani układu scalonego, do pracy w zakresie fal milimetrowych (mmW) – 24 lub 77 GHz – z urządzeniami pełniącymi rolę czytników. Czytniki będą mogły przeprowadzać odczyt nowych tagów w celu ich identyfikacji równocześnie określając ich pozycję (lokalizację). Opracowane rozwiązania będą nakierowane na zastosowania w inteligentnych magazynach, fabrykach, budynkach i szpitalach oraz na możliwości wykonania samolokalizacji przez pojazdy autonomiczne.

Efektem Projektu będą nowe materiały dla realizacji wielowarstwowych układów mikrofalowych w wysokorozdzielczej technologii LTCC  m.in. pasty światłoczułe i odpowiednie procesy technologiczne LTCC wykorzystującej bezpośrednie naświetlanie laserowe. Posłużą one do wytworzenia nowych etykiet mmW RFID, które nie będą zawierały baterii, ani układu scalonego, a dodatkowo będą niewielkie, wiarygodne, biokompatybilne, nietoksyczne, wytrzymałe, odporne na warunki zewnętrzne (np. temperaturę, wilgotność, zasolenie) i wielokrotnie używalne. Opracowane rozwiązania będą nakierowane na zastosowania w inteligentnych magazynach, fabrykach, budynkach i szpitalach oraz na możliwości wykonania samolokalizacji przez pojazdy autonomiczne.

Okres realizacji Projektu: 01.05.2022 r – 30.04.2025 r

Wartość Projektu 1 253 530 EUR

Kwota dofinansowania Projektu LDI MAGIC wynosi: 1 233 530 EUR


Z przyjemnością informujemy, że ISS RFID Sp. z o.o., otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU CZYTNIKÓW RFID I ANTEN Z MOŻLIWOŚCIĄ MECHANICZNEJ ZMIANY POLARYZACJI” nr POIR.01.01.01-00-0940/21, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego co najmniej w skali europejskiej systemu czytników UHF RFID oraz anten z mechaniczną możliwością zmiany polaryzacji służące do zarządzania w szczególności magazynami z branży transport-spedycja-logistyka (TSL) oraz Retail.

Efektem projektu będzie znacząco ulepszony produkt – system czytników i anten RFID (software + hardware) z możliwością mechanicznej zmiany polaryzacji (polaryzacja liniowa i kołowa). Produkt będzie miał zastosowanie w przestrzeniach magazynowych w branży Retail oraz TSL, w firmach i sieciach sklepów posiadających własne magazyny i sieć dystrybucji do sklepów(drogerie, kurierzy, poczta), a także zajmujących się budową i dzierżawą magazynów, magazynowaniem usługowym oraz transportem. System, będzie także wspomagał inwentaryzację magazynów sklepowych, co w konsekwencji wpłynie na usprawnienie działalności magazynu, a także obniżenie kosztów jego obsługi.

Okres realizacji projektu: 01.12.2021 – 30.11.2023 r.

Wartość projektu: 2 678 708,23 zł.

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE wynosi: 2 075 648.73 zł.


Niniejszym informujemy, że ISS RFID Sp. z o.o dostał dofinansowanie na realizację badań B+R (R&D) w ramach Projektu o nazwie „Intelligent Secure Trustable Things”.

Połączenie Internetu rzeczy i sztucznej inteligencji.
Ogólne cele InSecTT :
1. Konkurencyjność dla silnego europejskiego przemysłu.
2. Opracowanie rozwiązań dla (1) inteligentnych, (2) bezpiecznych, (3) godnych zaufania (4) rzeczy stosowanych w (5) rozwiązaniach przemysłowych dla europejskiego przemysłu w całym łańcuchu dostaw (6).
Planowane efekty Projektu :
Budowanie zaufania do inteligentnych rozwiązań i zwiększanie ich akceptacji społecznej.
Wydobycie pełnego potencjału Sztucznej Inteligencji Rzeczy z korzyścią dla europejskich infrastruktur, użytkowników końcowych, branż, MŚP, przedsiębiorstw typu start-up i obywateli.

Okres trwania Projektu 01.06.2022-31.05.2023
54 partnerów z różnych krajów europejskich
Budżet całkowity 44 131 847.56€, w tym budżet ISS RFID 354 450.00 €
dofinansowanie KE w prace ISS RFID 88 612,50€, dofinansowanie z Centrum 67 345,50€


Dotacje unijne POIR.01.02.00-00- 0024/18-00 w ramach konkursu 1/1.2/2018 Program sektorowy INNOship Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R
Umowa nr: POIR.01.02.00-00- 0024/18-00 o dofinansowanie Projektu:
Opracowanie innowacyjnego systemu zabezpieczeń, przy użyciu technologii RFID, pozwalającego na sczytywanie danych ze znaczników RFID i zabezpieczeń mechanicznych w warunkach morskich, w celu podniesienia stopnia bezpieczeństwa jednostek oraz inwentaryzacji sprzętu w środowisku wodnym” w ramach konkursu 1/1.2/2018 Program sektorowy INNOship Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R
Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu zabezpieczeń, przy użyciu technologii RFID, pozwalającego na sczytywanie danych ze znaczników RFID i zabezpieczeń mechanicznych w warunkach morskich, w celu podniesienia stopnia bezpieczeństwa jednostek oraz inwentaryzacji sprzętu w środowisku wodnym.
Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez przeprowadzenie prac B+R dotyczących rozchodzenia się fal radiowych (RFID) dla technologii pasywnych i aktywnych w środowisku morskim w przestrzeni jednostek pływających. Posłużą one do zastosowania technologii RFID w celu zwiększenia bezpieczeństwa i przyspieszenia inwentaryzacji jednostek pływających.
Efektem projektu, będzie innowacyjne rozwiązanie, niedostępne na rynku europejskim. Wyposażenie jednostek motorowodnych straży przybrzeżnej i innych służb poruszających się po wodzie w ręczne lub stacjonarne czytniki pomoże w zdalnym odczycie wyposażenia ratunkowego danej jednostki. Zapewni to także pomoc w działaniach ratunkowych na wzburzonym morzu, w przypadku potrzeby lokalizacji elementów ratunkowych w użyciu lub zgubionych przez jednostki w czasie sztormu. Oznaczenie całości wyposażenia zabezpieczeniami mechanicznymi oraz znacznikami RFID o określonej częstotliwości, dostosowanymi do budowy jednostki pływającej, ma szanse na praktyczne zastosowanie, gdyż przyczyni się do podwyższenia poziomu kontroli obowiązkowego wyposażenia, skrócenia czasu jego inwentaryzacji i zmniejszenia liczby kradzieży.
1. Termin realizacji Projektu 01.10.2018 r. – 31.03.2021 r.
2. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 947 339,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 00/100 PLN).
3. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 2 947 339,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 00/100 PLN), w tym:
– maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych do objęcia wsparciem na badania przemysłowe wynosi 2 605 221,25 PLN (słownie dwa miliony sześćset pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 25/100 PLN)
– maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych do objęcia wsparciem na prace rozwojowe wynosi 342 108,75 (trzysta czterdzieści dwa tysiące sto osiem złotych 75/100)
4. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 2 289 442,25 PLN (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa tysiące 25/100 PLN), co stanowi 77,68 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

unia europejska logo
issrfid logo stopka


ISS RFID Sp. z o.o.
ul. Druskiennicka 20
81-533 Gdynia
biuro@issrfid.com
tel.: +48 502 077 625

© 2023 ISS RFID. Wszystkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas także tutaj:

Dodatkowe informacje

Kontynuując, zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close