przeprosiny

Bądź bliżej technologii RFID

Wdrożenie systemu RFID – Jak to zrobić prawidłowo?

Technologia RFID zyskuje coraz większą popularność. Wiele firm zastanawia się nad technologią fal radiowych oraz jak sprawnie wdrożyć system RFID w swoim przedsiębiorstwie. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie, jak z sukcesem wdrożyć system RFID.

Implementacja nowego systemu w firmie zawsze wiąże się z wieloma aspektami, m.in decyzjami i wymaganiami. Tak jest również w przypadku systemu RFID. Wdrożenie takiego systemu można podzielić na trzy główne etapy:

  • analiza – zebranie wszystkich potrzebnych informacji
  • opracowanie koncepcji oraz wdrożenia pilotażowego (tzw. PoC – ang. Proof of Concept)
  • pełne wdrożenie – implementacja całego systemu w oparciu o wcześniejsze ustalenia i wnioski

Więcej o technologii RFID można przeczytać w naszym artykule Co to jest technologia RFID, w którym szerzej opisujemy jak działa RFID oraz z jakich elementów składa się system do obsługi RFID.

Zapraszamy także do zapoznania się z ciekawym artykułem Rossmann: 5 kroków do skutecznego wdrożenia systemu RFID na naszym koncie Linkedin.

Wdrożenie systemu RFID – analiza i zbieranie informacji

analiza wdrożenie systemu rfid

Według nas najważniejszym krokiem jest faza początkowa, która oznacza zebranie wszystkich potrzebnych informacji i przeanalizowanie ich. Na tym etapie ważne jest określenie potencjalnych obszarów wdrożenia. Klient musi określić wymagania, które system RFID obejmować oraz jakie procesy ma wspierać. Firma wdrażająca system musi natomiast dogłębnie poznać branżę, produkty i konkretne wyzwania. Ważne jest zaznajomienie się z procesami klienta oraz obszarami jakie chce optymalizować, kontrolować przy pomocy RFID (może to być dział logistyki w przedsiębiorstwie, czyli śledzenie zasobów wewnątrz firmy, ale także logistyka zaopatrzenia czy zarządzanie łańcuchem dostaw). W zależności od działalności firmy, każdy system RFID będzie miał inne funkcjonalności oraz będzie wspierał i usprawniał inne procesy.

Etap analizy można przedstawić także, jako „rozpoznanie terenu”, czyli poznanie procesów i procedur w przedsiębiorstwie. Sprawdzenie czy klient ma problem z lokalizacją towarów, czy bardziej zależy mu na inwentaryzacji środków trwałych, czy też na kontroli procesów produkcyjnych. Tutaj ważne jest odpowiedzenie na pytanie czy wdrożenie systemu RFID jest możliwe. Istotne jest także sprawdzenie czy w firmie funkcjonuje jeden system zarządzania gospodarką magazynową, czy jest ich kilka oraz jakie są możliwości integracji z nimi.

Testy technologii RFID w przedsiębiorstwie:

Bardzo ważnym elementem fazy początkowej są testy technologii RFID w wybranych przez klienta obszarach, gdzie potencjalnie ma zostać wdrożony system RFID. Firma zajmująca się wdrożeniem systemu musi sprawdzić możliwość zastosowania technologii fal radiowych RFID. Dzięki testom będzie możliwe wybranie m.in. najlepszych znaczników RFID, które posłużą do znakowania określonego typu produktów/towarów/opakowań/jednostek logistycznych/środków trwałych. Jest to bardzo ważne, ponieważ tagi RFID stanowią podstawę prawidłowego funkcjonowania systemu RFID. Testy pozwolą także na wstępny dobór nie tylko odpowiednich elementów systemu RFID takich jak czytniki i anteny RFID, ale także urządzeń dodatkowych np. wyzwalaczy takich jak czytniki fotoelektryczne. Za sprawą testów firma wdrażająca będzie mogła przedstawić także dodatkowe możliwości, których klient nie brał wcześniej pod uwagę.

Opracowanie koncepcji i pilotaż

koncepcja wdrożenia systemu rfid

Drugim, równie ważnym etapem jest opracowanie koncepcji, czyli zarysu potencjalnego systemu RFID oraz wstępne wdrożenie projektu (tzw. Proof of Concept – w skrócie PoC), który ma na celu udowodnienie i wykazanie możliwości oraz słuszności zastosowania systemu RFID. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu można zobaczyć funkcjonowanie systemu RFID w warunkach rzeczywistych panujących w miejscu planowanego wdrożenia oraz wskazać elementy niezbędne do poprawy lub usprawnienia lub rozwinięcia przy pełnym wdrożeniu.

Opracowanie koncepcji polega m.in. na przygotowaniu projektu z funkcjami, które założono podczas analizy. Często wiąże się to z opracowaniem aplikacji, która będzie odpowiednio obsługiwała poszczególne części systemu RFID, ale także z dobraniem konkretnych rozwiązań, które będą użyte.

Ktoś może zapytać po co tracić czas i pieniądze na pilotaż jak można od razu wdrożyć system. Otóż pilotaż jest bardzo ważną częścią całego procesu, ponieważ pozwala na sprawdzenie wszystkich scenariuszy i weryfikację wcześniejszych założeń, w oparciu o zebrane dane i oczekiwania klienta. W naszym języku jest to ”dogłębna i praktyczna analiza przedwdrożeniowa”. Każdy wdrażany system musi być sprawdzony i odporny na zakłócenia czynników zewnętrznych, powinien również informować o niepożądanych zachowaniach. Wiele rzeczy wydaje się oczywistym, ale życie pokazuje różne scenariusze i często pojawiają się błędy ludzkie, które dobry system RFID ma niwelować i być na nie odporny. Na tym etapie ważnym jest sprawdzenie czy poszczególne elementy systemu RFID nie wpływają negatywnie na siebie lub planowane odczyty. Przykładowo system zawiera kilka stanowisk obok siebie i należy sprawdzić, czy anteny RFID z jednego stanowiska nie odczytują etykiet z drugiego.

Jak widać scenariuszy, które mogą mieć miejsce jest bardzo dużo. Im bardziej dokładny i skrupulatny pilotaż, tym lepszy i bardziej niezawodny system RFID. Trzeba również pamiętać, że im więcej wyłapanych błędów podczas pilotażu, tym skuteczniejsze wdrożenie, które nie będzie wymagało poprawek.

Pełne wdrożenie systemu RFID

wdrożenie systemu rfid

Jest to trzeci, opisywany w tym artykule, etap polegający na implementacji całego systemu w oparciu o wcześniejsze ustalenia i wnioski. To właśnie wtedy, wykonywany jest cały montaż systemu RFID tzn. anten, czytników, okablowania w miejscach wcześniej dobranych i ustalonych. Następnie wykonywana jest odpowiednia kalibracja takich elementów jak anteny oraz wgrywanie gotowego oprogramowania. W niektórych przypadkach, gdy w przedsiębiorstwie korzysta się z innych systemów, następuje także integracja systemu RFID z innymi systemami.

Case study wybranego wdrożenia systemu RFID:

Case study, czyli jak to wyglądało w praktyce u jednego z naszych klientów. Cel, jaki postawił przed naszym zespołem (ISS RFID) klient, sieć drogeryjna Rossmann, obejmował usprawnienie zarządzania gospodarką środków transportowych w powstającym magazynie centralnym w Łodzi. To ogromny obiekt i żywy organizm, a operowanie na nim wymaga wiedzy i doświadczenia w podobnych projektach.

Od początku mieliśmy świadomość, że nowy magazyn musi rozpocząć funkcjonowanie w określonym terminie, więc jakiekolwiek opóźnienie nie jest dopuszczalne.

Analiza i pilotaż:

Na podstawie informacji, które zebraliśmy od naszego Klienta, dobraliśmy technologię i konkretne rozwiązanie RFID dla Projektu – w przypadku Rossmana były to rozwiązania pasywne.

Zaproponowaliśmy dwuetapowe testy. Najpierw wykonany został Proof of Concept w magazynie ISS RFID, gdzie stworzyliśmy model doku i przeprowadzaliśmy próby procesu załadunku. To pozwoliło nam sprawdzić wszystkie scenariusze i zweryfikować wcześniejsze założenia i przedstawić Klientowi sprawdzone rozwiązania w jego środowisku docelowym.

Po tym etapie zaplanowaliśmy dwa pilotaże. Pierwszy z nich, przeprowadzony w innych magazynach Rossmanna, służył sprawdzeniu działania systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i dopracowaniu jego funkcjonalności. Klient miał okazję przetestować system i na tym etapie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia, dzięki czemu udało się sfinalizować projekt rozwiązania.

Drugi miał na celu dopracowanie wdrażanego układu w nowo powstającym magazynie, by zrobić testy przed finalną instalacją oraz uprościć proces kalibracji systemu. Wiedzieliśmy, że doki będą umiejscowione tuż obok siebie, więc testy robiliśmy równocześnie na dwóch sąsiadujących strefach załadunkowych. Pozwoliło to sprawdzić, czy opakowania transportowe będą przypisane i czytane przez urządzenia RFID zamontowane na właściwym doku, a ich sygnał nie będzie wychwytywany przez inne anteny wokół. Etap ten umożliwił inżynierom ISS RFID przeprowadzenie analizy wyników i weryfikację poprawności działania wdrażanego systemu RFID, wskazał obszary wymagające dopracowania, i posłużył do szczegółowego zaplanowania wdrożenia.

Integracja różnych systemów:

Usprawnienie procesów logistyczno-magazynowych w magazynie Rossmanna w Łodzi było kompleksowym i wymagającym Projektem. Jednym z wyzwań, z którymi musieliśmy sobie poradzić, było funkcjonowanie w obrębie spółki czterech systemów zarządzania.

System RFID musieliśmy zintegrować z innymi istniejącymi systemami. Wymagało to sprawnej współpracy zespołowej z Partnerami od różnych rozwiązań i systemów, np. od kontroli dostępu i parkingów, automatyki przesyłowej czy systemu wagowego, gdyż sprawna wymiana danych wraz z ich interpretacją między różnymi systemami jest warunkiem sukcesu przy wdrożeniu na taką skalę.

Specyfika konkretnej lokalizacji:

Nie bez znaczenia był również problem niewielkiej przestrzeni, na której zainstalowanych było wiele elementów, a duża liczba różnorakich instalacji wykonanych z metalu utrudniała rozchodzenie się fal radiowych.

Ważnym punktem wdrożenia, wymagającym bardzo dużego doświadczenia i precyzji, była kalibracja. Mierzyliśmy się z wyzwaniem takiego ustawienia parametrów systemów RFID, aby urządzenia, zainstalowane na kilkunastu dokach na jednej ścianie, nie zakłócały się. Doki w magazynie oddalone są od siebie o mniej niż 2 metry. Wymagało to takiego dopasowania stref czytania, by nie nachodziły one na siebie.

Kolejnym wyzwaniem, w tej maksymalnie zagospodarowanej przestrzeni, było dobranie takiej konfiguracji anten i czytników, by sygnał omijał punkt, w którym boksy schodzą z automatyki, a system czytał tylko te właściwe będące w procesie załadunku. Naszą uwagę mocno zajmowała również kwestia ustawień zewnętrznych czytników, znajdujących się nad dokami, gdyż ich obecność mogła wzmacniać sygnały tagów wewnątrz magazynu. Im bardziej złożone problemy napotkaliśmy na swej drodze w trakcie poszczególnych etapów wdrożenia w Rossmann, tym większą satysfakcję przynosiło nam ich, satysfakcjonujące dla Klienta, rozwiązywanie.

I tak dochodzimy do końca tej wspaniałej przygody. Co osiągnęliśmy? Po co wykonywaliśmy powyższe etapy? Chciałbym podkreślić, że wykonanie tych wszystkich kroków gwarantuje skuteczne wdrożenie, które nie będzie wymagało wielu zmian i poprawek. Zdiagnozowany podczas pilotażu problem może zostać rozwiązany jeszcze przed pełną instalacją, a więc nie wstrzyma realizacji kolejnych etapów i nie będzie generował opóźnień w Projekcie.

W Rossmann tak skrupulatny pilotaż pozwolił na bezproblemowe wdrożenie całego Projektu. Zainstalowane systemy RFID zostały zintegrowane z czterema systemami zarządzającymi. Klient otrzymał technologię i rozwiązanie spełniające najwyższe standardy, w oparciu o najnowsze, dostępne na rynku rozwiązania, spełniające jego wymagania i oczekiwania.

A zakończone sukcesem wdrożenie w firmie Rossmann, w sektorze logistyki oraz automatyki, jest doskonałą rekomendacją do współpracy z ISS RFID.

Jeżeli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu RFID w swoim przedsiębiorstwie lub chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak prawidłowo i bezpiecznie wdrożyć system RFID skontaktuj się z Nami. Z przyjemnością wszystko Ci wytłumaczymy i przygotujemy dedykowaną ofertę. Zostaw dane kontaktowe, oddzwonimy w ciągu 24 godzin.

*Jest to pole obowiązkowe. Należy je wypełnić, aby wysłać wiadomość.

lub skontaktuj się z nami bezpośrednio

issrfid logo stopka


ISS RFID Sp. z o.o.
ul. Druskiennicka 20
81-533 Gdynia
biuro@issrfid.com
tel.: +48 502 077 625

© 2023 ISS RFID. Wszystkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas także tutaj: