RFID Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przeprasza spółkę OPTIDATA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie za bezprawne posłużenie się nazwą „Optidata” w kampanii reklamowej Google Ads w okresie od 21 do 28 lipca 20223 r. ISS RFID Sp. z o.o. oświadcza ponadto, że nie była i nie jest w żaden sposób powiązana z Optidata Sp. z o.o., ani ze świadczonymi przez nią usługami lub dostarczanymi przez nią produktami.
RFID Sp. z o.o. oświadcza, że posłużenie się nazwą „Optidata” nie było zamierzone i nastąpiło na skutek omyłki.

fundusze europejskie
rzeczpospolita polska
unia europejska

ISS RFID Sp. z o.o. jako konsorcjant, otrzymała dofinansowanie unijne na realizację Projektu pn.

„Zminiaturyzowany moduł IoT do wykrywania gazu amoniakowego – IoT-Miniaturized Ammonia Gas Sensor Module” [akronim I-Mags],

nr WPN/4/66/i-MAGS/2022, ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach 4. konkursu Współpracy Polska-Niemcy.

Celem Projektu jest opracowanie kompletnego systemu IoT dla sensorów gazu, który będzie umożliwiał przeprowadzenie dokładnej analizy i bieżące monitorowanie stężenia gazu amoniakowego (inaczej amoniaku; NH3) w powietrzu podczas hodowli zwierząt na obszarach wiejskich.

Efektem Projektu będzie kompletny system IoT składający się z sensorów IoT umieszczonych wewnątrz pomieszczeń, w których hodowane są zwierzęta, wykonujących dokładne pomiary stężenia amoniaku oraz stacji bazowych IoT umieszczonych na suficie wewnątrz budynków i komunikujących się bezprzewodowo z sensorami IoT oraz zainstalowanej wewnątrz budynku bramy IoT połączonej za pomocą standardu Ethernet ze stacjami bazowymi IoT. System pozwoli pozyskiwać za pośrednictwem stacji bazowych IoT danych z sensorów IoT w celu ich agregacji, przetwarzania oraz udostępniania użytkownikowi systemu.

Okres realizacji Projektu: 01.07.2022 r. – 30.06.2024 r.

Wartość Projektu: 1 419 039,89 zł

Kwota dofinansowania Projektu: 1 374 004,69 zł

fundusze europejskie
rzeczpospolita polska
unia europejska

ISS RFID Sp. z o.o. jako konsorcjant, otrzymała dofinansowanie unijne na realizację Projektu pn.

„Bezpośrednie naświetlanie laserowe – opracowanie materiałów i procesów dla następnej generacji zintegrowanych etykiet RFID nie zawierających układów scalonych” [akronim: LDI MAGIC],

nr M-ERA.NET3/2021/123/LDI MAGIC/2022, ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu M-ERA.NET 3 Call 2021

Celem Projektu  jest opracowanie nowej generacji materiałów, wraz z szeregiem wzorcowych projektów układów mikrofalowych i szyków antenowych, umożliwiających projektowanie w technologii LTCC nowych etykiet RFID, które nie będą zawierały baterii ani układu scalonego, do pracy w zakresie fal milimetrowych (mmW) – 24 lub 77 GHz – z urządzeniami pełniącymi rolę czytników. Czytniki będą mogły przeprowadzać odczyt nowych tagów w celu ich identyfikacji równocześnie określając ich pozycję (lokalizację). Opracowane rozwiązania będą nakierowane na zastosowania w inteligentnych magazynach, fabrykach, budynkach i szpitalach oraz na możliwości wykonania samolokalizacji przez pojazdy autonomiczne.

Efektem Projektu  będą nowe materiały dla realizacji wielowarstwowych układów mikrofalowych w wysokorozdzielczej technologii LTCC  m.in. pasty światłoczułe i odpowiednie procesy technologiczne LTCC wykorzystującej bezpośrednie naświetlanie laserowe. Posłużą one do wytworzenia nowych etykiet mmW RFID, które nie będą zawierały baterii, ani układu scalonego, a dodatkowo będą niewielkie, wiarygodne, biokompatybilne, nietoksyczne, wytrzymałe, odporne na warunki zewnętrzne (np. temperaturę, wilgotność, zasolenie) i wielokrotnie używalne. Opracowane rozwiązania będą nakierowane na zastosowania w inteligentnych magazynach, fabrykach, budynkach i szpitalach oraz na możliwości wykonania samolokalizacji przez pojazdy autonomiczne.

Okres realizacji Projektu: 01.05.2022 r. – 30.04.2025 r.

Wartość Projektu: 1 253 530 EUR

Kwota dofinansowania Projektu: 1 233 530 EUR

fundusze europejskie
rzeczpospolita polska
unia europejska

ISS RFID Sp. z o.o., otrzymała dofinansowanie unijne na realizację Projektu pn.

„Opracowanie innowacyjnego systemu czytników RFID i anten z możliwością mechanicznej zmiany polaryzacji”,

nr POIR.01.01.01-00-0940/21, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnego co najmniej w skali europejskiej systemu czytników UHF RFID oraz anten z mechaniczną możliwością zmiany polaryzacji służące do zarządzania w szczególności magazynami z branży transport-spedycja-logistyka (TSL) oraz Retail.

Efektem Projektu będzie znacząco ulepszony produkt – system czytników i anten RFID (software + hardware) z możliwością mechanicznej zmiany polaryzacji (polaryzacja liniowa i kołowa). Produkt będzie miał zastosowanie w przestrzeniach magazynowych w branży Retail oraz TSL, w firmach i sieciach sklepów posiadających własne magazyny i sieć dystrybucji do sklepów(drogerie, kurierzy, poczta), a także zajmujących się budową i dzierżawą magazynów, magazynowaniem usługowym oraz transportem. System, będzie także wspomagał inwentaryzację magazynów sklepowych, co w konsekwencji wpłynie na usprawnienie działalności magazynu, a także obniżenie kosztów jego obsługi.

Okres realizacji Projektu: 01.12.2021 r. – 30.11.2023 r.

Wartość Projektu:  2 678 708,23 zł

Kwota dofinansowania Projektu: 2 075 648,73 zł

fundusze europejskie
rzeczpospolita polska
unia europejska

ISS RFID Sp. z o.o., otrzymała dofinansowanie unijne na realizację Projektu pn.

„Intelligent Secure Trustable Things” [akronim InSecTT],

nr 876038, ze środków ECSEL Joint Undertaking w kooperacji międzynarodowej Austrii, Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Francji, Portugalii, Irlandii, Finlandii, Słowenii, Polski, Holandii i Turcji.

Celem Projektu jest opracowanie rozwiązań dla inteligentnych, bezpiecznych, godnych zaufania systemów stosowanych w rozwiązaniach przemysłowych dla przemysłu europejskiego w całym łańcuchu dostaw m.in. poprzez opracowywanie rozwiązań dla Internetu rzeczy, dostarczanie rozwiązań wielokrotnego użytku w różnych dziedzinach przemysłu, opracowanie bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań odpornych na cyberataki czy opracowanie środków zapewniających użytkownikowi kontrolę nad funkcjonalnością sztucznej inteligencji.

Efektem Projektu będzie budowanie zaufania do inteligentnych rozwiązań i zwiększanie ich akceptacji społecznej.Wydobycie pełnego potencjału Sztucznej Inteligencji Rzeczy z korzyścią dla europejskich infrastruktur, użytkowników końcowych, branż, MŚP, przedsiębiorstw typu start-up i obywateli.

Okres realizacji Projektu: 01.06.2021 r. – 31.05.2023 r.

Budżet całkowity: 44 131 847,56 EUR, w tym budżet ISS RFID: 354 450,00 EUR

Kwota dofinansowania KE w prace ISS RFID: 88 612,50 EUR, dofinansowanie z Centrum: 67 345,50 EUR

fundusze europejskie
rzeczpospolita polska
unia europejska

ISS RFID Sp. z o.o., otrzymała dofinansowanie unijne na realizację Projektu pn.

„Opracowanie innowacyjnego systemu zabezpieczeń, przy użyciu technologii RFID, pozwalającego na sczytywanie danych ze znaczników RFID i zabezpieczeń mechanicznych w warunkach morskich, w celu podniesienia stopnia bezpieczeństwa jednostek oraz inwentaryzacji sprzętu w środowisku wodnym”,

nr POIR.01.02.00-00- 0024/18-00, z budżetu środków europejskich w ramach konkursu 1/1.2/2018 Program sektorowy INNOship Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu zabezpieczeń, przy użyciu technologii RFID, pozwalającego na sczytywanie danych ze znaczników RFID i zabezpieczeń mechanicznych w warunkach morskich, w celu podniesienia stopnia bezpieczeństwa jednostek oraz inwentaryzacji sprzętu w środowisku wodnym. Przeprowadzone zostaną prace B+R dotyczące rozchodzenia się fal radiowych (RFID) dla technologii pasywnych i aktywnych w środowisku morskim w przestrzeni jednostek pływających. Posłużą one do zastosowania technologii RFID w celu zwiększenia bezpieczeństwa i przyspieszenia inwentaryzacji jednostek pływających.

Efektem Projektu będzie innowacyjne rozwiązanie, niedostępne na rynku europejskim. Wyposażenie jednostek motorowodnych straży przybrzeżnej i innych służb poruszających się po wodzie w ręczne lub stacjonarne czytniki pomoże w zdalnym odczycie wyposażenia ratunkowego danej jednostki. Zapewni to także pomoc w działaniach ratunkowych na wzburzonym morzu, w przypadku potrzeby lokalizacji elementów ratunkowych w użyciu lub zgubionych przez jednostki w czasie sztormu. Oznaczenie całości wyposażenia zabezpieczeniami mechanicznymi oraz znacznikami RFID o określonej częstotliwości, dostosowanymi do budowy jednostki pływającej, ma szanse na praktyczne zastosowanie, gdyż przyczyni się do podwyższenia poziomu kontroli obowiązkowego wyposażenia, skrócenia czasu jego inwentaryzacji i zmniejszenia liczby kradzieży.

Okres realizacji Projektu: 01.10.2018 r. – 31.03.2021 r.

Wartość Projektu: 2 947 339,00 zł

Kwota dofinansowania Projektu: 2 289 442,25 zł

unia europejska logo
organizatorzy

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zachęcamy do kontaktu

Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie korzyści dla Twojego biznesu mogą przynieść nasze rozwiązania RFID lub po prostu jesteś ciekawy jak działa technologia RFID, skontaktuj się z Nami. Z przyjemnością wszystko Ci wytłumaczymy i przygotujemy dedykowaną ofertę. Zostaw dane kontaktowe, oddzwonimy w ciągu 24 godzin.

*Jest to pole obowiązkowe. Należy je wypełnić, aby wysłać wiadomość.

lub skontaktuj się z nami bezpośrednio

issrfid logo stopka


ISS RFID Sp. z o.o.
ul. Druskiennicka 20
81-533 Gdynia
biuro@issrfid.com
tel.: +48 502 077 625

© 2023 ISS RFID. Wszystkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas także tutaj:

Kontynuując, zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close