przeprosiny

Programy

Program akceleracyjny Space3ac

Space3ac to program akceleracyjny łączący potrzeby przemysłu z technologicznymi startupami. Akcelerator technologii kosmicznych wspiera rozwój projektów dolnego segmentu sektora kosmicznego (tzw. downstream) wykorzystujących dane z obserwacji Ziemi, telekomunikacji i nawigacji satelitarnej.

W ramach programu opracowaliśmy rozwiązanie do weryfikacji i kontroli ruchu towarów w nowo wybudowanym magazynie centralnym firmy x-kom. W projekcie zastosowaliśmy systemy dualne, czyli połączenie systemów antykradzieżowych z systemem RFID.

Projekt INNOship POIR 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs INNOship skierowany był do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw i konsorcjów naukowo-przemysłowych na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogły być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

W ramach programu realizujemy projekt badawczo-rozwojowy polegający na opracowaniu innowacyjnego systemu zabezpieczeń przy użyciu technologii RFID, który umożliwia sczytywanie danych ze znaczników RFID i zabezpieczeń mechanicznych w warunkach morskich. Celem naszego projektu jest podniesienie stopnia bezpieczeństwa jednostek, usprawnienie procesu inwentaryzacji sprzętu w środowisku wodnym i kontroli wyposażenia jednostek.

Nasze rozwiązanie jest dedykowane jednostkom pływającym i stoczniom. System obsługuje jednocześnie aktywne i pasywne rozwiązania. Zaprojektowane zabezpieczenia mechaniczne na tagi chronią je przed warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami i nieuprawnionym naruszeniem.

Interizon – Pomorski Klaster ICT

Jesteśmy uczestnikiem Pomorskiego Klastra ICT (Information and Communications Technology), który integruje partnerów biznesowych i naukowych we wspólnych działaniach przy wsparciu władz regionalnych i otoczenia biznesu oraz we współpracy z innymi globalnymi partnerami ICT.

Klaster stwarza korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników klastra.

Cele strategiczne obejmują rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, tworzenie nowych możliwości biznesowych, wzrost konkurencyjności na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz dostęp do wykwalifikowanych zasobów ludzkich.

Instytucje

Politechnika Gdańska

Od 2016 roku współpracujemy z Politechniką Gdańską. Wraz z zespołem prowadzonym przez dra Łukasza Kulasa i dra Krzysztofa Nykę z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki opracowaliśmy plombę RFID TE (Tamper Evidence), innowację na skalę światową, której prototyp zaprezentowaliśmy na targach RFID Journal Live w Phoenix w USA w 2017 roku.

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej doradzają także w projekcie INNOship POIR 2014-2020 organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i wspierają proces testowania rozwiązań RFID różnych częstotliwości w procesach zachodzących na jednostkach pływających i w przemyśle stoczniowym. Wiedza ekspertów Politechniki Gdańskiej i wyniki przeprowadzonych przez nich badań są integrowane z rozwiązaniami ISS RFID, które umożliwiają:

  • śledzenie i lokalizowanie środków trwałych,
  • oznaczanie sprzętów elektronicznych znacznikami RFID (pasywnymi, aktywnymi lub hybrydowymi tagami działającymi na dwóch częstotliwościach),
  • śledzenie położenia środków trwałych w czasie rzeczywistym poprzez strategicznie umieszczone urządzenia czytające,
  • kontrolę na wyjściach i wejściach ze zdefiniowanych stref.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wraz z zespołem z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie opracowaliśmy konstrukcję plomby TE (Tamper Evidence).

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych obejmowała opracowanie wyglądu, ergonomii oraz funkcjonalności plomby TE (Tamper Evidence).

Biznes

Luca Logistic Solutions

Wraz z firmą Luca Logistic Solutions prowadziliśmy prace przy wyposażaniu centrów badawczo-rozwojowych w Opolu i Gorzowie. Poza tym wspólnie promujemy rozwiązania na targach branżowych.

JK System

Z firmą JK System współpracujemy przy tworzeniu rozwiązań dwusystemowych i rozwiązań dedykowanych branży retail.

issrfid logo stopka


ISS RFID Sp. z o.o.
ul. Druskiennicka 20
81-533 Gdynia
biuro@issrfid.com
tel.: +48 502 077 625

© 2023 ISS RFID. Wszystkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas także tutaj: